اندروید جدید که اندروید 9 نام دارد با الگو برداری از نحوه استفاده کاربر   میتواند پیش بینی کند که شما با بستن یک برنامه از  چه برنامه دیگری استفاده خواهید  کرد … برای مثال بلافاصله بعد از متصل کردن هدفون لیست آخرین آهنگ هایی که شما گوش کرده اید نمایش داده خواهد شد

 در اندروید 9 کاربر میتواند زمان استفاده از برنامه های خود را مشاهده کند و همچنین در صورت نیاز میتواند برای استفاده از برنامه زمان محدود مشخص کند  ، کنترل نور و روشنایی نیز کاملا با استفاده از الگو برداری اندروید قابل استفاده است

سیستم عامل جدید اندروید که اندروید 9 نام دارد برای استفاده بهینه از باتری با  الگو برداری از  استفاده کاربر از برنامه ها و یا خدماتی که کمتر استفاده میشوند میتواند تا از این برنامه ها تخلیه باتری نکند ، این در حالی است که روشنایی دستگاه هم از همین الگوی کاربر پیروی کرده و نور دستگاه را کم و زیاد میکند